Thông báo:

Tin tức

5 đề tài của sinh viên Đại học Huế tham gia chung khảo cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018

5 đề tài của sinh viên Đại học Huế tham gia chung khảo cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018

5 ý tưởng, dự án trong số 21 hồ sơ được chọn tham gia vòng chung khảo Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018 thuộc về các sinh viên của Đại học Huế, bao gồm: Bút gỗ xứ Huế (Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế), Xây dựng thương hiệu Home Arts (Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế), Creative Tourism (Khoa Du lịch – Đại học Huế), Bản đồ đặc sản Việt Nam – VN Special (Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế), Leafpic-pro – phần mềm xác định thiếu thừa đạm trên cây trồng cho smartphone (Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế). [ Xem tiếp ]