Thông báo:

LIÊN LẠC VÀ GÓP Ý

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ
Địa chỉ: Số 04 Lê Lợi - TP Huế.
ĐT: 0234.3848561 
Email: cie@hueuni.edu.vn.

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Địa chỉ e-mail
  • Tiêu đề
  • Gửi tới
  • Nội dung
  •