Thông báo:

Khảo sát chương trình Thạc sĩ Khoa học Lâm Nghiệp liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Phần Lan

01/11/2018   

Trung tâm Giáo dục Quốc tế trân trọng giới thiệu chương trình thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Turku, Phần Lan

            Chương trình được thiết kế cập nhật, hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học cũng như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trọng tâm chương trình thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp là kiến thức lâm nghiệp chuyên sâu và nghiên cứu thực địa, vì vậy học viên được tiếp xúc nhiều với thực tế các nhiệm vụ phát triển bền vững.

            Chương trình đào tạo trong 2 năm với 120 tín chỉ. Năm học đầu tiên của chương trình học tại Việt Nam và năm thứ hai ở Phần Lan, với kinh phí đào tạo là 6500 €/học kỳ.

            * Lợi ích của chương trình:

            - Bằng quốc tế được công nhận trên toàn thế giới và được cấp bới Đại học Turku.

            - Có cơ hội nhận được công việc cũng như định cư tại Phần Lan.

            - Có cơ hội học lên bậc Tiến sĩ tại các trường đại học uy tín của Phần Lan (Học bổng nghiên cứu sinh tại Phần Lan miễn phí).

            Để thuận lợi cho việc thực hiện chương trình, đánh giá tiềm năng của người học. Trung tâm Giáo dục Quốc tế, kính mời các Quý trường, đơn vị, cơ quan, cá nhân tham gia khảo sát về chương trình theo địa chỉ:

 https://goo.gl/forms/jQxhM2titY4vzs912

            Trung tâm mong muốn được hợp tác liên kết đào tạo với các Quý trường, đơn vị, cơ quan, cá nhân và sớm nhận được ý kiến phản hồi từ Quý trường, đơn vị, cơ quan, cá nhân trước ngày 20 tháng 11 năm 2018.

            Để được tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ:           

                 Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Đại học Huế.

                 Địa chỉ: 04 Lê Lợi, TP Huế.

                 Điện thoại: 0234.3848561. Email: cie@hueni.edu.vn. Hotline: 0911.464.199.

 

TTĐTQT