Thông báo:

Lễ phát bằng tốt nghiệp Lớp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khoá 2013 (Nhóm 2)

15/06/2014   

THÔNG BÁO

 V/v: Lễ Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  Khóa 2013 (Nhóm 2) liên kết giữa Đại học Huế (Việt Nam) và

 Đại học Khoa học ứng dụng IMC - Krems (Áo)

Kính gửi: Học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  Khóa 2013 (Nhóm 2) liên kết giữa Đại học Huế (Việt Nam) và Đại học Đại học Khoa học ứng dụng - Krems (Áo)

 

Phòng Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Quốc tế  thông báo đến ông (bà) học viên kế hoạch lễ Tốt nghiệp năm học 2013 - 2014 như sau:

Thời gian: 9h00 - 11h00 ngày 16/6/2014

Địa điểm: Phòng I.1, Tầng 1, Trung Tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Huế

               04 Lê Lợi, Tp. Huế

Vậy, Phòng Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đến ông (bà) học viên được biết.

TTĐTQT