Thông báo:

Lịch thi IELTS năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế-Đại học Huế

29/12/2018   

Tháng 1, thứ Bảy, ngày 05/1/2019
Tháng 2, thứ Năm, ngày 14/2/2019
Tháng 3, thứ Bảy, ngày 02/3/2019
Tháng 4, thứ Bảy, ngày 06/4/2019
Tháng 5, thứ Bảy, ngày 04/5/2019
Tháng 6, thứ Bảy, ngày 01/6/2019
Tháng 7, thứ Bảy, ngày 06/7/2019
Tháng 8, thứ Bảy, ngày 17/8/2019  
Tháng 9, thứ Bảy, ngày 07/9/2019 
Tháng 10, thứ Bảy, ngày 12/10/2019
Tháng 11, thứ Bảy, ngày 16/11/2019
Tháng 12, thứ Bảy, ngày 07/12/2019 
 
➡️➡️➡️Đăng ký tại: 
Phòng P.1.6, Trung tâm Giáo dục Quốc tế - ĐH Huế
Tầng 1, 04 Lê Lợi
☎️0234-3848561
0935369779 (Ms. Như)

TTĐTQT