Thông báo:

Tuyển sinh

Tuyển sinh Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Bachelor in Business Administration)

Tuyển sinh Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Bachelor in Business Administration)

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (KHƯD) IMC - Krems: (www.fh-krems.ac.at) là một trường đại học có uy tín ở châu Âu với hơn 1.800 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Quốc tế hóa và ứng dụng thực tế là những ưu tiên hàng đầu của tất cả các chương trình đào tạo tại trường. Trường Đại học (KHƯD) IMC - Krems đã được bình bầu là trường dẫn đầu về đào tạo ứng dụng tại Áo năm 2013. [ Xem tiếp ]