Thông báo:

Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế

12/07/2013   


Bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế

Ngày 24/6, Đại học Huế đã tổ chức lễ bổ nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế. 
 

 

Theo quyết định của Giám đốc Đại học Huế, GS.TS. Lê Văn Thuyết, Trưởng ban Đào tạo Sau đại học Đại học Huế kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế nhiệm kỳ 2011 – 2016 kể từ ngày 2/5/2013. ThS. Nguyễn Quang Tuấn, Tổ trưởng tổ Quản lý cao học Ban Đào tạo Sau đại học giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế nhiệm kỳ 2011 – 2016 kể từ ngày 24/6/2013.

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng Nguồn đào tạo Tiến sĩ Đại học Huế được thành lập năm 2003. Năm 2010, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế. Sau hơn 10 năm hoạt động, với vai trò là một đơn vị đào tạo có gắn với các yếu tố nước ngoài, Trung tâm đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc phát triển liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Huế với các trường đại học, các tổ chức quốc tế.

 

Ngoài việc đưa vào hoạt động tòa nhà Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế tại số 4 Lê Lợi, thành phố Huế, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ có những bước đầu tư về mặt cơ sở vật chất và kiện toàn đội ngũ, xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế.

TTĐTQT
Theo hueuni.edu.vn