Thông báo:

Danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh khoá II (2014-2015) liên kết giữa Đại học Huế với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC-Krems (Áo)

17/04/2014   

Danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh khoá II (2014-2015) liên kết giữa Đại học Huế với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC-Krems (Áo)

TTĐTQT