Thông báo:

Hội thảo giới thiệu và tư vấn tuyển sinh

25/09/2014   

Sáng ngày 22/9/2014, Tại Hội trường I.1, Tòa nhà 04 Lê Lợi, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đại học Huế đã tổ chức hội thảo giới thiệu và tư vấn tuyển sinh chương trình đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chương trình cao học Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế. Đến dự hội thảo, về phía trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC-Krems (Áo) có GS.TS. Karl C. Ennsfellner - Hiệu trưởng, TS. Berndt Tilp, Giám đốc Dự án Hợp tác quốc tế và bà Martina Kugler chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế. Về phía Đại học Huế có GS.TS. Lê Văn Thuyết Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, TS. Nguyễn Quang Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, TS. Lại Xuân Thuỷ Phó Trưởng Ban Đào tạo Đại học tham dự. 

Hội thảo giới thiệu và tư vấn tuyển sinh

Từ năm 2006, trong khuôn khổ hợp tác liên kết đào tạo giữa Đại học Huế và trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems (Áo) với các chương trình đã được thực hiện như: cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí, thạc sĩ chuyên ngành Phát triển du lịch, thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, ... 

Năm học 2014 - 2015, Đại học Huế tiếp tục hợp tác với trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems (Áo) để thực hiện liên kết đào tạo chương trình đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và chương trình cao học  chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế. 

TS. Nguyễn Quang Tuấn giới thiệu về Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

GS.TS. Karl C. Ennsfellner giới thiệu về trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC-Krems (Áo).

TS. Berndt Tilp giới thiệu về các chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và cao học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

TTĐTQT