Thông báo:

Tuyển sinh

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 (15/10/2018)

Ngày 12/10/2018, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh sau đại học năm 2018.  [ Xem tiếp ]
Tuyển sinh Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Bachelor in Business Administration)

Tuyển sinh Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Bachelor in Business Administration) (19/09/2014)

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (KHƯD) IMC - Krems: (www.fh-krems.ac.at) là một trường đại học có uy tín ở châu Âu với hơn 1.800 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Quốc tế hóa và ứng dụng thực tế là những ưu tiên hàng đầu của tất cả các chương trình đào tạo tại trường. Trường Đại học (KHƯD) IMC - Krems đã được bình bầu là trường dẫn đầu về đào tạo ứng dụng tại Áo năm 2013. [ Xem tiếp ]
Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (Master in International Business) Khóa 3

Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (Master in International Business) Khóa 3 (19/09/2014)

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (KHƯD) IMC - Krems (www.fh-krems.ac.at): là một trường Đại học có uy tín ở châu Âu với hơn 1.800 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Quốc tế hóa và ứng dụng thực tế là những ưu tiên hàng đầu của tất cả các chương trình đào tạo tại trường. Trường Đại học KHƯD IMC - Krems đã được bình bầu là trường dẫn đầu về đào tạo ứng dụng tại Áo năm 2013. [ Xem tiếp ]
 « Trước | | Sau »